Siffer Regnskap
Copyright 2013
Trenger du en regnskapsfører som arbeider i dine lokaler? Vi har løsninger som dekker dette. Vi kan arbeide via internett på egne systemer, eller jobbe på kundens systemer. Ved å outsource hele eller deler av regnskaps- og økonomifunksjonen kan du som kunde fokusere på det som er viktig for deg og dine kjerneverdier, samtidig som du får en faglig oppdatert regnskapsfunksjon.

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål til tjenestene vi tilbyr.