Siffer Regnskap
Copyright 2013

Personalfunksjonen i en bedrift er viktig, omfattende og ofte et følsomt fagområde. Komplisert regelverk og korte tidsfrister gjør også at mange velger å overlate dette til en autorisert regnskapsfører. Rutinene bør omfatte:

Vi tilbyr følgende tjenester:
 • Lønnsslipper og regnskapsbilag
 • Skattetrekk og arbeidsgiveravgift
 • Utfylling og innsendelse av terminoppgaver
 • Feriepenger
 • Oppfølging av fagforeningskontigenter
 • Lønnsstatistikker
 • Fraværsregistrering
 • Utfylling og innsendelse av lønns- og trekkoppgaver
 • Refusjon av sykepenger
 • Obligatorisk tjenestepensjon - OTP 
 • Inn- og utmelding av arbeidstagerregisteret
 • Ansettelsesavtaler

Vi vil holde bedriften løpende informert om endringer i lover og regler innen lønn- og personal området.
Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål til tjenestene vi tilbyr.

Nøkkelord; Lønn, lønnskjøring, regnskapsfører, regnskap, regskapsbyrå, Oslo, Lørenskog, Lillestrøm, Akershus