Siffer Regnskap
Copyright 2013

Gjennom nært samarbeide med revisor og erfaring fra revisjonsbransjen leverer vi avstemte og veldokumenterte regnskaper til revisor. Det resulterer i færre spørsmål og lavere kostnader. Vi utarbeider også ligningspapirer og årsregnskap til en god pris. Vår daglige leder, som tidligere har jobbet som revisor, har god og lang erfaring fra årsoppgjør.

Vi tilbyr følgende tjenester:
  • Avstemmingsperm til revisor med dokumentasjon av balansen
  • Innsendelse av aksjonærregisteroppgaven
  • Utarbeidelse av selvangivelse og øvrige ligningsdokumenter
  • Skatteberegning/endring av forhåndsskatt
  • Utbytteberegning 
  • Utarbeidelse av årsregnskap med noter
  • Bistand ved utarbeidelse av årsberetningen
  • Bistand ved utarbeidelse av styre- og generalforsamlingsprotokoll
  • Kontroll av Skatteoppgjøret 

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål til tjenestene vi tilbyr.

Siffer Regnskap - Regnskapsfører - årsoppgjør - årsregnskap - Oslo - Akershus - Regnskap - Lillestrøm - Lørenskog