Siffer Regnskap
Copyright 2013
I et selskap er det ofte behov for oppfølging av endringer og utarbeidelse av de riktige dokumentene. Mange av disse endringene skal sendes inn på eget skjema til Brønnøysundregistrene.

Vi tilbyr følgende tjenester:
  • Stiftelse av selskap
  • MVA registrering
  • Søknad om tilbakegående avgiftsoppgjør
  • Endring av selskapsnavn, forretningsadresse o.l
  • Endring av styresammensetning og daglig leder
  • Endring av signaturrettigheter
  • Andre vedteksendringer
  • Endring av aksjekapital
  • Ekstraordinært utbytte
Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål til tjenestene vi tilbyr.

Nøkkelord; Selskapsendringer, regnskapsfører, Oslo, Akershus, Lørenskog, Lillestrøm, regnskasføring, brønnøysund